The Quick Jaquith

Absolut Jaquith.

Sätta sig in i ämnet

Jag ägnat många år åt att vara på rideskole och ägnat många timmar åt en hel del inom ridning. Det är faktiskt mycket roligare att hålla på med ridning när man lär sig mer och mer om ridningen i sig och om hur hästar fungerar. Så ju mer insatt jag är inom ridning och hästar desto mer blir jag sugen på att använda mig av den kunskap som jag införskaffat mig och vill därför mer o mer rida. Det är nog så med det mesta i livet att ju mer du sätter dig in i en sak desto mer vill du utföra den saken. Det tror jag skulle funka på det allra mesta, till och med jobb som man kanske inte alltid tycker är så kul.